Previous photo Taras Kulish as DON GIOVANNI Next photo

Don Giovanni - Opéra En Plein Air
(Tour of France & Belgium)

Taras Kulish - Don Giovanni
Sabine Conzen - Zerlina
Summer 2002