Previous photo

Taras Kulish as DON GIOVANNI

Next photo

Don Giovanni - Opéra En Plein Air
(Tour of France & Belgium)

Taras Kulish as Don Giovanni
Summer 2002