Previous photo Taras Kulish as DON GIOVANNI Next photo

Opéra En Plein Air (Tour of France & Belgium)
Taras Kulish as Don Giovanni
Summer 2002