Previous photo Taras Kulish as LEPORELLO Next photo

Don Giovanni - MANITOBA OPERA
Fall 2003
Taras Kulish as Leporello

Photographer: Robert Tinker