Previous photo Taras Kulish as LEPORELLO Next photo

Don Giovanni - Aspen Opera Theatre
Taras Kulish as Leporello
Summer 1997